ความทรงจำเป็นสิ่งล้ำค่าต่อการดูแล

สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุและจะเป็นมากขึ้นในอนาคตอย่างเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งเราเป็นสังคมที่ครอบครัวถือเป็นฐานรากของการดูแลผู้สูงอายุด้วยแล้ว การสร้างความรู้และวิธีการดูแลที่เหมาะสมที่ช่วยทั้งผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและผู้ดูแลไม่ตึงเครียดจนเกินไป อาจเรียกได้ว่าเป็นเรื่องจำเป็น

‘Humanitude ฮิวแมนนิจูด แนวคิดและเทคนิคใหม่ในการดูแลคนในครอบครัว’ อาจเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบในการดูแลผู้สูงอายุ เพราะมันไม่ใช่การดูแลที่ปฏิบัติไปตามหน้าที่ หากแต่ใส่ความเป็นมนุษย์ลงไป เนื่องจาก Humanitude มีปรัชญาว่าคนเราจะดำรงชีวิตในฐานะมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อคนที่อยู่ด้วยกันยอมรับว่า เราเป็นมนุษย์คนหนึ่ง

เหตุนี้ หัวใจของ Humanitude ในการดูแลผู้ป่วยจึงมี 2 ประการคือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับอีกฝ่ายและการไม่ช่วงชิงเอาความสามารถของบุคคลนั้นไป

และอาจบางที Humanitude ไม่ใช่แค่วิธีการดูแลผู้ป่วยเท่านั้น แต่รากฐานความคิดของมันคือการดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การดูแล ‘ปัจจุบัน’ เพื่อเก็บเกี่ยวความทรงจำที่ดี

เพราะความทรงจำเป็นสิ่งล้ำค่าต่อการดูแล