เรื่องการเงินที่ทุกคนควรรู้ ความเหลื่อมล้ำและรัฐสวัสดิการ

เรื่องการเงินที่ทุกคนควรรู้ ความเหลื่อมล้ำและรัฐสวัสดิการ

          การจัดการการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญ เป็นทักษะพื้นฐานในการจัดการชีวิตทุกช่วงวัย น่าแปลกที่ไม่มีการเรียนการสอนเรื่องนี้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
          ‘MONEY 101 เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข’ เป็นหนังสือที่แนะนำความรู้พื้นฐานด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาดีเล่มหนึ่งและวางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ทั้งเรื่องการวางแผนการออม การทำงบการเงิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษี และอื่นๆ
          ผู้เขียนหรือจักรพงษ์ เมษพันธุ์ เชื่อว่าความรู้ทางการเงินจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
          แต่นั่นคงไม่จริง เพราะความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยถูกค้ำจุนด้วยสิ่งที่การจัดการการเงินส่วนบุคคลแก้ไม่ได้ เช่น กฎหมาย โครงสร้าง ความไม่เท่าเทียม หากไม่แก้ที่รากฐาน ความเหลื่อมล้ำย่อมไม่หายไป
          รัฐสวัสดิการเป็นอีกหนึ่งทางออกที่จะช่วยให้ผู้คนมีอิสรภาพทางการเงิน ทว่า สิ่งนี้ก็ไม่ได้มาโดยง่ายในรัฐที่การดูแลประชาชนไม่ได้อยู่ในฐานคิด ดังนั้น มันจึงเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันผลักดัน