‘ฆ่า’ ชีวิต เพื่อ ‘รักษา’ ชีวิต

 

ถ้าคุณสามารถช่วยชีวิตคน 1 คนด้วยการฆ่าคน 1 คน คุณจะทำหรือเปล่า?
แล้วถ้าเปลี่ยนเงื่อนไขว่าต้องฆ่าคน 1 คนเพื่อช่วยชีวิตคน 10 คนล่ะ?

แล้วถ้าต้องฆ่าคน 10 เพื่อช่วยชีวิตคน 100 คนล่ะ?

แล้วถ้าต้องฆ่าคน 164 คนเพื่อช่วยชีวิตคน 70,000 คนล่ะ?

คุณอาจจะรู้สึกว่าการตัดสินใจยากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อน้ำหนักของชีวิตไม่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป

บทละครเรื่อง ‘สะพรึง’ หรือ ‘Terror’ ของแฟร์ดินันด์ ฟอน ชีรัค (Ferdinand von Schirach) แปลโดยศศิภา พฤกษฎาจันทร์ ปัจจุบัน เธอสอนหนังสืออยู่ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ ILLUMINATIONS EDITIONS จะพาเราไปสู่คำถามที่ว่า การฆ่าชีวิตเพื่อรักษาชีวิตนั้น ผิดหรือไม่…ในทางกฎหมาย

เราจะได้ฟังทั้งฝั่งอัยการและทนายจำเลยสอบพยาน ฟังคำแถลงปิดคดี และเป็นผู้ตัดสินว่าจะลงโทษหรือยกฟ้อง เราจะให้น้ำหนักกับกฎหมายหรือมโนธรรมสำนึก ไม่ง่ายที่จะตอบ

หมายเหตุตัวโตๆ ไว้ตรงนี้ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีที่นิติรัฐเข้มแข็งอย่างยิ่ง หากกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นในประเทศที่ปกครองแบบอำนาจนิยม เราจะไม่มีวันได้เห็นคดีแบบนี้แน่นอน