เศรษฐกิจสามสีและทุนนิยมแบบจอมพลสฤษดิ์

          เศรษฐศาสตร์อาจฟังดูเป็นเรื่องยาก แต่มันไม่ใช่เรื่องไกลตัว เศรษฐกิจเกี่ยวพันกับปากท้องของเรา ทั้งยังโยงไปถึงการเมือง เศรษฐกิจและการเมืองกำหนดกันและกันเสมอมา

          หนังสือ เศรษฐกิจสามสี ของวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร พาเราสำรวจโลกทุนนิยม เส้นทางการพัฒนาประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออก แล้วย้อนกลับมาดูของไทย ซึ่งยังคงติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แม้จะเริ่มพัฒนาประเทศใกล้เคียงกัน

          เหตุผลหนึ่ง วีระยุทธชี้ให้เห็นว่าเป็นเพราะไทยยังคงเป็น ทุนนิยมแบบจอมพลสฤษดิ์ ทำให้ผลพวงของการพัฒนากระจุกอยู่ในมือของคนจำนวนน้อย เกิดการผูกขาด และไร้การแข่งขัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้หวนกลับมาหล่อเลี้ยงทุนนิยมพวกพ้องให้ดำเนินต่อไป

          ส่วนประเด็นเศรษฐกิจสามสี-สีเขียว สีเงิน และสีทอง ผู้เขียนคิดว่าเป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ

          แต่ไทยต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศเสียก่อน ยุทธศาสตร์คือการจัดลำดับความสำคัญ หากไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่ใช่ยุทธศาสตร์ คำถามใหญ่คือประชาชนจะขจัดทุนนิยมแบบจอมพลสฤษดิ์ได้อย่างไร? จะสร้างยุทธศาสตร์ประเทศไทยได้อย่างไร?

         …ต้องส่งเสียงให้ดังขึ้น