หรือเราอยู่ในเขาวงกตของโลกเสมือน?

ต้องกักตัวอยู่กับบ้านเพราะไวรัสโควิด-19 หลายคนเบื่อเพราะขาดแคลนกิจกรรมทำ วิธีหนึ่งคือการเลื่อนฟีดโซเชียล มีเดีย บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือบนคอมพิวเตอร์เพื่อบรรเทา

อันที่จริงต่อให้ไม่มีโควิด-19 คนไทยก็ใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตบนหน้าจอมือถือประมาณ 4 ชั่วโมง 57 นาทีต่อวัน ซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ยิ่งในสถานการณ์แบบนี้การใช้อาจเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้น

Cal Newport ผู้เขียนหนังสือ ‘ดิจิทัลมินิมัลลิสม์’ ชวนคนอ่านไปทำความรู้จักกับเศรษฐกิจของการดึงดูดความสนใจ เปิดเผยถึงวิธีที่บริษัทเทคโนโลยีออกแบบแอพพลิเคชั่นและโซเชียล มีเดียเพื่อคนเสพติด การเล่นกลกับจิตวิทยาของมนุษย์ พร้อมกับตั้งคำถามว่าเรากำลังใช้เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีกำลังใช้เรา และแนะนำแนวทางที่เราจะทวงคืนอิสรภาพและเวลากลับคืน

ทั้งยังเชื้อเชิญให้ทบทวนถึงสิ่งที่มีความหมายหรือคุณค่าในชีวิตที่เรายึดถือ เพื่อแสวงหาวิธีการใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์คุณค่านั้น นี่ไม่ใช่การต่อต้านเทคโนโลยี หากคือ “ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ประโยชน์ของเทคโนโลยี แต่อยู่ที่การมีอิสรภาพเหนืออำนาจของเทคโนโลยีต่างหาก”

ถึงที่สุดแล้ว การใช้เทคโนโลยีอะไร แค่ไหน และอย่างไร เป็นการตัดสินใจของตัวเราเอง ดังนั้น คำถามที่ว่าเรากำลังใช้เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีกำลังใช้เรา ย่อมเป็นเสรีภาพของเราโดยสมบูรณ์ว่าจะถามหรือไม่ถาม

ที่มาภาพประกอบเรื่อง : สำนักพิมพ์ broccoli