อุบลราชธานี เมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน

แม้จะเกษียณอายุไปแล้วกว่าสิบปี อดีต ผอ.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี – วิลาวัณย์ ศรศิลป์ ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการอ่านของเมืองใหญ่ทางภาคอีสานแห่งนี้ หากปราศจากการริเริ่มและเป็นผู้ประสานความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและนอกจังหวัดอย่างทุ่มเทเอาการเอางาน เราคงไม่ได้เห็นเทศกาลหนังสือต่างจังหวัดแห่งแรกอย่างเช่นงานอุบลบุ๊คแฟร์ หรือ ‘สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้’ เกิดขึ้นและเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในปีนี้ เธอยังมีส่วนริเริ่มโครงการธนาคารหนังสือ โดยจัดงานวิ่งระดมทุนเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชุดหนังสือ 3 เล่มสำหรับเด็กเล็ก มอบให้แม่เมื่อนำลูกมาฉีดวัคซีนครั้งแรก จุดประสงค์คือการส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองใช้หนังสือเป็นสื่อในการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย เพราะมีผลวิจัยชัดเจนว่าการอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ส่งผลต่อความฉลาดด้านต่างๆ ของเด็กอย่างมีนัยสำคัญ

เงินทุนอีกส่วนหนึ่งยังจะนำมาจัดซื้อหนังสือ เพื่อให้โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มหรือชมรมที่สนใจ ยืมไปใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ โดยการจัดชุดหนังสือเป็นเซ็ต เซ็ตละ 50 เล่ม ซึ่งเปรียบเสมือนการมีห้องสมุดเคลื่อนที่ขนาดจิ๋วกระจายหมุนเวียนไปทั่วทุกแห่งที่มีความต้องการอ่าน

จึงไม่น่าแปลกใจ ว่าเหตุใดจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้รับเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านประจำปี 2562 ประเภทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านยอดเยี่ยม จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม