ธุรกิจสิ่งพิมพ์ กับวิกฤตที่ไม่สิ้นสุด

คัดสรรจากการบรรยาย Online Talk “Re:learning for the Future 19 ความท้าทายใหม่ในโลกที่(ไม่)เหมือนเดิม”

TK Park ชวนผู้เชี่ยวชาญ 19 คน มาเสนอมุมมอง 19 เรื่อง เรื่องละ 19 นาที เพื่อตอบคำถามว่าอะไรคือแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเราจะเตรียมพร้อมรับมือหรือปรับตัวกับ “ความปกติใหม่” นั้นอย่างไร

พบกับประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อที่จะได้ร่วมเรียนรู้ใหม่ คิดใหม่ หรือค้นพบโอกาสใหม่ อย่างรู้เท่าทัน

ฟังหัวข้อ “ธุรกิจสิ่งพิมพ์ กับวิกฤตที่ไม่สิ้นสุด” โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (ASEAN Book Publishers Association: ABPA) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำกัด