อำนาจและการกดขี่ การเรียนรู้เรื่องเพศของวัยรุ่น

วิภาพรรณ วงษ์สว่าง หรือ นานา ผู้ก่อตั้งเพจ Thaiconsent และเว็บไซต์ thaiconsent.org แหล่งข้อมูลเรื่องเพศสำหรับวัยรุ่น ซึ่งไม่ใช่ความรู้เรื่องเพศศึกษาแบบฉบับทางการ แต่เนื้อหาของเพจและเว็บนี้ได้ขยับเพดานมุมมองการเรียนรู้และการทำความเข้าใจเรื่องเพศในมิติที่หลากหลายลึกซึ้ง กลายเป็นแรงดึงดูดเชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิด ตั้งคำถาม รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ แตกต่างไปจากสื่อความรู้เรื่องเพศโดยทั่วไปที่วนเวียนอยู่เพียงแค่เรื่องการดูแลสุขลักษณะและความสุขทางเพศของปัจเจกบุคคล

สาวน้อยวัย 26 ได้ชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาการเรียนรู้เรื่องเพศของวัยรุ่นในสังคมไทย ที่สะท้อนถึงการใช้อำนาจของผู้ใหญ่ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ และเมื่อสาวลงลึกก็ไปแตะถึงโครงสร้างทางสังคมการเมืองที่ผู้ใหญ่มีบทบาทครอบงำ ซึ่งเธอบอกว่าทางออกของปัญหานี้อาจจะต้อง “รื้อทิ้งแ-งทั้งหมด!”

การแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ที่ร้อนแรงแหลมคมตรงไปตรงมา ผ่านแววตาที่จริงจัง และน้ำเสียงฉะฉานเรียบคมชัดเจน คลอเสียงหัวเราะบางจังหวะ อาจบ่งบอกได้ถึงอารมณ์ของยุคสมัยที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

โดยตัวเธอเป็นเสมือนสื่อกลางส่งผ่านความรู้สึกของวัยรุ่นที่กำลังอึดอัดคับข้อง อยากได้รับความเข้าใจและการรับฟังจากผู้ใหญ่ อยากคิดอยากแสดงออกอย่างที่พวกเขาเป็น ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใหญ่อยากเห็นหรืออยากให้เป็น

ที่มารูป : Facebook@Thaiconsent