เจาะลึกการอ่านและการเรียนรู้ มุมมองและคำถามจาก ‘กูรูการตลาด’

 

ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กูรูด้านการตลาดและการจัดการ ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง ผู้ให้ความสนใจอย่างสูงกับเรื่องของการจัดการความรู้ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ข้อสังเกตบางประการต่อกระบวนการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของไทย” ในการประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2011 ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

เขาเริ่มด้วยการวิเคราะห์ความหมายของ ความรู้ กับ องค์ความรู้ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้กระจ่างถึงการจัดการความรู้ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สำคัญ พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกต 5 ประการเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย ซึ่งเชื่อมโยงมาสู่ข้อเสนอและคำถาม 5 ข้อ ที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทย

เขาบอกว่าการบรยายนี้มุ่งหวังให้เป็น ‘เมล็ดพันธุ์ที่จะนำไปใช้คิดต่อ’ หรือ seed for thought ดังนั้นจึงไม่มีคำตอบสำเร็จรูปให้ อีกทั้งเรื่องของการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้นั้น มีคนพร้อมจะตอบอยู่เยอะ แต่คนที่ตั้งคำถามที่ดีไม่ค่อยมี เขาจึงมาช่วยตั้งคำถามที่ดีเพื่อหวังว่าจะทำให้ทุกคนได้ค้นหาและค้นพบคำตอบที่ดีและถูกต้อง