ลูกติดจอ พ่อแม่ถูกปรับ – Book กับ eBook อะไรกรีนกว่ากัน ?

ประเทศไต้หวันผ่านกฎหมายห้ามเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยสิ้นเชิง เช่น โทรทัศน์ ไอแพด และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หากพบว่ามีผู้ปกครองเด็กฝ่าฝืนอาจได้รับโทษปรับสูงถึง 50,000 บาท และระบุว่าผู้ปกครองต้องควบคุมให้บุตรหลานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี “ต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม” กับอุปกรณ์เหล่านี้

ในแวดวงการอ่านมีการถกเถียงกันว่า หนังสือกระดาษกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อะไรกรีนกว่ากัน? Book Industry Environmental Council จึงวิจัยถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ธรรมชาติจากการอ่าน พบว่า หนังสือกระดาษก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรง ในขณะที่การอ่านอีบุ๊คใช้กระแสไฟในการอ่านต่ำมากจนมีผลต่อการปล่อยคาร์บอนไม่มากนัก แต่สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษอยู่ที่การผลิตอุปกรณ์การอ่านมากกว่า