เลิกพูดซะที! คนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัด

วาทกรรม “คนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัด” สร้างความจดจำให้ผู้คนจำนวนมาก เพราะเป็นถ้อยคำที่มีความ ‘แรง’ ส่งผลกระทบสูงต่อความรู้สึก ทั้งๆ ที่ไม่มีใครบอกได้ว่าวาทกรรมนี้มาจากข้อมูลข้อเท็จจริงแหล่งใด หรืออ้างอิงผลการสำรวจวิจัยจากที่ไหน ยิ่งพูดบ่อยก็ยิ่งตอกย้ำให้เชื่อว่า คนไทยอ่านหนังสือน้อยมาก โดยที่ไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเลขที่สุดแสนจะเหลือเชื่อดังกล่าว และยังแฝงด้วยทัศนะเชิงดูถูกในทำนองที่ว่าคนอ่านหนังสือเยอะมีความเหนือกว่าหรือสูงส่งกว่าคนที่ไม่อ่าน

แต่…ผลสำรวจการอ่านโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี 2546 จนถึงครั้งล่าสุด (พ.ศ.2558) รวม 6 ครั้ง ชี้ให้เห็นว่าคนไทยอ่านหนังสือกันไม่น้อย และใครที่กังวลว่าหนังสือกระดาษจะสูญหายตายไปจากการถาโถมเข้ามาของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสำรวจครั้งล่าสุดพบว่าถึงแม้ผู้อ่านมากกว่าครึ่งหนึ่งจะอ่านผ่านสื่อออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่สื่อหนังสือรูปแบบกระดาษก็ยังครองความนิยมถึงกว่า 96%