การศึกษาที่แท้และจิตวิญญาณความเป็นครู

ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบห่างออกไปจากตัวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่ตั้งของ “ทุ่งสักอาศรม” ที่พำนักของครูกานท์ หรือ ศิวกานท์ ปทุมสูติ กวีและนักเขียน ผู้ซึ่งเคยสวมบทบาทอาจารย์สอนภาษาไทย และอื่นๆ อีกมากมาย ครูกานท์อุทิศชีวิตหลังเกษียณให้กับการทำงานเพื่อความงอกงามของมนุษย์โดยไม่คิดมูลค่า ไม่ว่าจะเป็นค่ายกวีสำหรับเยาวชน กิจกรรมและการอบรมแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ การบ่มเพาะแนวทางการศึกษาที่จริงแท้และจิตวิญญาณความเป็นครู ในเส้นทางการดำเนินชีวิตที่ผ่านมา เมื่อได้กลั่นกรองใคร่ครวญสิ่งที่ผ่านพบอย่างสุขุมลุ่มลึก ครูกานท์ก็ตระหนักถึง “ความจริง” ของวิถีมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งแม้ว่าความจริงนั้นอาจแปรเปลี่ยนไปได้ตามกาลเวลา หากด้วยสติและความรู้เท่าทันก่อเกิดเป็นความหมายของชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด