‘ช้อปหนังสือช่วยชาติ คนซื้อได้ประโยชน์แน่ แต่คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์หรือไม่?’

ช่วงเวลาใหม่ของ readWORLD สรุปข่าวสารการอ่านและการเรียนรู้เรื่องเด่นในรอบเดือน ส่งท้ายปี 2561 พบกับเรื่อง…

– ช้อปหนังสือช่วยชาติ คนซื้อได้ประโยชน์แน่ แต่คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์หรือไม่?

– ความเหลื่อมล้ำของการศึกษาไทย กระทบถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจ

– ห้องสมุดเนเธอร์แลนด์ คว้าห้องสมุดยอดเยี่ยมแห่งปี 2018

– ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ในย่านเมืองเก่าสงขลา

ที่มาภาพประกอบเรื่อง : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย