7 สิ่งที่บรรณารักษ์มืออาชีพควรทบทวนในปี 2019

สรุปข่าวสารเรื่องราวเด่นในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในรอบเดือนเมษายน 62 พบกับเรื่อง…

  • 7 สิ่งที่บรรณารักษ์มืออาชีพควรทบทวนในปี 2019
  • มองพิพิธภัณฑ์ในอังกฤษ อเมริกา และมาเลเซีย กับบทบาทในการสร้างชาติ
  • ปลุก “ศรีจันทร์” ย่านสร้างสรรค์ของขอนแก่น
  • นับถอยหลังเปิดตัวพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก