เปิดสถิติ คนเมืองไหนยืมหนังสือมากที่สุด

สรุปข่าวสารเรื่องราวเด่นในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในรอบเดือนกรกฎาคม 62 พบกับเรื่อง…
• เปิดสถิติ คนเมืองไหนยืมหนังสือมากที่สุด
• ห้องสมุดไร้หนังสือ แต่เต็มไปด้วยไอเดีย
• งานออกแบบพื้นที่เรียนรู้ ที่เข้ารอบสุดท้าย WORLD INTERIORS NEWS AWARDS 2019
• เปิดตัวแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน ที่ กฟผ. สำนักงานกลาง