ห้องสมุดที่รังสรรค์โดยคนเก็บขยะ

สรุปข่าวสารเรื่องราวเด่นในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในรอบเดือนพฤษภาคม 62 พบกับเรื่อง…
• ห้องสมุดที่รังสรรค์โดยคนเก็บขยะ
• เลโก้เปิดตัวของเล่นตัวต่อ ที่ทำให้เด็กตาบอดเรียนรู้อักษรเบรลล์ได้สนุกขึ้น
• กระแสการโยคะในพิพิธภัณฑ์
• พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครแปลงโฉมครั้งใหญ่ในรอบ 40 ปี

ที่มาภาพประกอบ จาก Twitter :