ทำความรู้จัก 5 เทรนด์ เด็กเจนเนอเรชั่น “อัลฟ่า”

สรุปข่าวสารเรื่องราวเด่นในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในรอบเดือนมิถุนายน 62 พบกับเรื่อง…
• วันหนึ่งเราอาจมีห้องสมุดที่เปิด 24 ชั่วโมงเหมือนร้านสะดวกซื้อ
• นโยบาย 1 นักเรียน 1 คอมพิวเตอร์ แดนปลาดิบ
• ทำความรู้จัก 5 เทรนด์ เด็กเจนเนอร์เรชั่น “อัลฟ่า”
• การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความพิการทางสายตา

ที่มาภาพประกอบเรื่อง : เว็บไซต์ beanostudios