ปี 2020 ทุบสถิติการยืมของห้องสมุดดิจิทัล

สรุปข่าวสารเรื่องราวเด่นในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ
          ปี 2020 ทุบสถิติการยืมของห้องสมุดดิจิทัล  ปีนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของห้องสมุดดิจิทัลทั่วโลก เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้มีการยืมเนื้อหาดิจิทัลทั่วโลกกว่า 430 ล้านครั้ง หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2019 33%
          เตรียมเปิด ห้องสมุดฮารูกิ มูราคามิ มหาวิทยาลัยวาเซดะกำลังจะเปิดตัวหอหนังสือวาเซดะนานาชาติ (Waseda International House of Literature) หรือห้องสมุดฮารูกิ มูราคามิ (Haruki Murakami Library) เพื่อเป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนของผู้หลงใหลงานวรรณกรรมของนักเขียนชื่อดัง ฮารูกิ มูราคามิ พร้อมจัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาอีกมากมาย
          ทิศทางการพัฒนาทักษะแรงงานไทยในยุคของ AI มีการคาดการณ์ว่า ปี 2593 เป็นต้นไป ปัญญาประดิษฐ์จะมีความสามารถเหนือมนุษย์ แม้ว่าประเทศไทยน่าจะเปลี่ยนแปลงช้ากว่าต่างประเทศ แต่จำเป็นต้องมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแรงงานมนุษย์ และพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills มากยิ่งขึ้น
          ร้านหนังสืออิสระแห่งเดียวในไทยที่อยู่ในคลินิกรักษาสัตว์ ชั้นบนของ ‘คลินิกบ้านรักษาสัตว์’ ที่จังหวัดลำปาง เป็นร้านหนังสือชื่อ Little lovely bookshop ขนาดเล็กบรรยากาศอบอุ่นที่เปิดให้ผู้รักหนังสือได้นั่งละเลียดอ่านและเลือกหนังสือ บางครั้งยังแปลงสภาพเป็นห้องชมภาพยนตร์อินดี้ขนาดเล็ก