ปฏิรูปห้องเรียนภาษาอังกฤษด้วย VR

สรุปข่าวสารเรื่องราวเด่นในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ
  • ‘ดัชท์’ นำโด่ง ‘ไทย’ รั้งท้าย ในโผคะแนนทักษะภาษาอังกฤษปี 2020 สถาบันภาษา EF เผยดัชนีทักษะภาษาอังกฤษปีล่าสุด ประเทศแถบยุโรปมีคะแนนนำเช่นเคย ส่วนประเทศไทยคะแนนตกต่ำติดต่อกันเป็นปีที่สิบ

  • ปฏิรูปห้องเรียนภาษาอังกฤษด้วย VR แนวโน้มความเป็นไปได้ของ Hagwans (โรงเรียนกวดวิชา) ในประเทศเกาหลีใต้ กับการนำเทคโนโลยี VR มาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

  • ผลวิจัยในอังกฤษชี้เทรนด์ ‘การเรียนรู้แบบผสมผสาน’ มาแรงในทศวรรษใหม่ จากผลสำรวจผู้สอนและผู้เรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ 1,000 คน พบว่าแนวโน้มการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาในอีก 10 ปีข้างหน้านี้ (ค.ศ. 2020 – 2030) จะยึดแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยอัตราการเรียนแบบออนไลน์จะเพิ่มขึ้นเป็น 50 เปอร์เซ็นต์

  • 2 สาวสตาร์ทอัพ พัฒนาแพลตฟอร์ม Edlyft มุ่งผลักดันบุคลากรหญิงเข้าสู่วงการ STEM เอริกาและอาร์เนลสามารถระดมทุน 1.4 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนา Edlyft แพลตฟอร์มที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเพศในแวดวง STEM
ที่มาภาพประกอบเรื่อง : insung yoon on  Unsplash