อ่านแบบ “เดย์ ฟรีแมน” อ่านแล้วคิด ตั้งคำถาม หาคำตอบ และตีความ

         บนเวทีเสวนา “เสียงที่ไม่ (เคย) ได้ยิน ภาคประชาชน” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติที่ผ่านมา เดย์ ฟรีแมน เป็นหนึ่งในผู้พูดวันนั้นซึ่งกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “เวลาที่รัฐบาลพูดเรื่องวาระการอ่าน หรือส่งเสริมการอ่าน ยังไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยว่า จะทำอย่างไร เพราะการอ่านจะมาส่งเสริม เป็นวาระ เป็นเทศกาลแบบเทศกาลเบียร์ เทศกาลกินเจ 5 วัน 7 วัน มันไม่ได้ การอ่านมันเหมือนเรากินข้าว เราต้องอ่านทุกวัน ไม่ใช่เทศกาล ฤดูกาล หรืองานกินเจ”

          นี่คือข้อความสะดุดใจที่ทำให้เราต้องขอนัดสัมภาษณ์เธอเกี่ยวกับเรื่องหนังสือและการอ่าน

          ไม่ใช่เพื่อตอกย้ำการวิพากษ์วิจารณ์ใครหรือหน่วยงานใด แต่เพื่อบอกเล่าความคิดเห็นของเธอที่มีต่อการอ่าน และสิ่งที่หนังสือส่งผลต่อชีวิตของคนๆ หนึ่ง – คนซึ่งถูกเรียกขานว่า LGBT