Photo by Elizabeth Leitzell.

9 พิพิธภัณฑ์เปิดใหม่ ปี 2020 ที่น่าจับตามอง

สรุปข่าวสารเรื่องราวเด่นในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบกับเรื่อง…
• สถิติดิจิทัลของคนไทย ปี 2020 อัพเดทพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทยในปีนี้ จาก Digital 2020 Report
• กลยุทธ์การตลาดของ Amazon จากร้านออนไลน์สู่ร้านออฟไลน์ แม้ว่าธุรกิจร้านหนังสือทั่วโลกจะอยู่ในช่วงขาลง แต่ Amazon ไม่เคยกลัว และนำหลายบทเรียนความสำเร็จจากการทำร้านหนังสือออนไลน์ มาใช้กับการลงสังเวียนร้านหนังสือแบบกายภาพ
• SkillsFuture การขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสิงคโปร์ มุ่งยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนสิงคโปร์ทุกวัยทุกสาขาอาชีพ โดยกำหนดเป็นวาระเห็นชาติและมีโครงการที่เป็นรูปธรรม
• 9 พิพิธภัณฑ์เปิดใหม่ ปี 2020 ที่น่าจับตามอง คอศิลปะพลาดไม่ได้ กับความเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ์น่าสนใจหลายแห่งทั่วโลก ที่กำลังจะเปิดให้บริการในปีนี้

ที่มาภาพประกอบเรื่อง : Photo by Elizabeth Leitzell. Facebook๑philamuseum