โปรเจ็คทรงพลังด้านการศึกษาและการรู้หนังสือในอังกฤษ

สรุปข่าวสารเรื่องราวเด่นในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในรอบเดือนมกราคม 2563 พบกับเรื่อง…

  • โปรเจ็คทรงพลังด้านการศึกษาและการรู้หนังสือในอังกฤษ ปี 2020 ทำความรู้จักโครงการดีๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและการรู้หนังสือ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอังกฤษ
  • อุตสาหกรรมหนังสือกระดาษของไต้หวันกำลังสั่นคลอน ไต้หวันซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของคนรักหนังสือ กำลังพบกับสถานการณ์คนเข้าร้านหนังสือลดลงจนน่าใจหาย สำนักพิมพ์และร้านหนังสือหลายแห่งกำลังทยอยปิดตัว เนื่องมาจากผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อพฤติกรรมการอ่าน
  • ชาวอเมริกันเข้าห้องสมุดมากกว่าเข้าโรงหนัง แม้จะมีข่าวห้องสมุดหลายแห่งปิดตัวและถูกลดงบประมาณ แต่ผลสำรวจล่าสุดก็ยังพบว่าการเข้าห้องสมุดยังคงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนอเมริกัน และเป็นที่นิยมมากเสียยิ่งกว่าการไปโรงหนังเสียอีก
  • เมื่อห้องสมุดออสเตรเลียเผชิญกับกับมหันตภัยทางธรรมชาติ ติดตามบทบาทของห้องสมุดประชาชน ที่มีต่อชุมชนและผู้คนในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด เมื่อออสเตรเลียพบกับภัยพิบัติธรรมชาติครั้งรุนแรง
  • “เอี่ยม book” ห้องสมุดจากสตาร์ทอัพจัดการขยะ หนังสือที่ไม่ใช้แล้วจากครัวเรือนและการบริจาคได้ถูกเก็บรวบรวมและนำมาซ่อมแซม เพื่อหมุนเวียนแจกจ่ายไปยังวัด โรงเรียน และเกิดเป็นพื้นที่การอ่านเล็กๆ ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ที่มาภาพประกอบ dragqueenstorytime.com