สมองคนเราตอบสนองต่อการอ่านหนังสือหรือฟังหนังสือเสียงมากกว่ากัน

สรุปข่าวสารเรื่องราวเด่นในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในรอบเดือนสิงหาคม 62 พบกับเรื่อง…
• สมองคนเราตอบสนองต่อการอ่านหนังสือหรือฟังหนังสือเสียงมากกว่ากัน
• พลิกโฉมการให้บริการภาครัฐด้วยความคิดสร้างสรรค์
• คนไทยใช้โซเชียลมีเดียมาก แต่ยังต้องเรียนรู้การคิดต่างและการใช้เหตุผล
• บรรณารักษ์อเมริกันเผชิญความกดดันในการทำงาน ที่ไม่เกี่ยวกับชั้นหนังสือ

ที่มาภาพประกอบเรื่อง : Designed by snowing / Freepik