100 นวนิยายเปลี่ยนโลก

สรุปข่าวสารเรื่องราวเด่นในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในรอบเดือนพฤศจิกายน 62 พบกับเรื่อง…

• วรรณกรรมร้อยเล่มเปลี่ยนโลก บีบีซีร่วมกับองค์กร Libraries Connected คัดสรรรายชื่อหนังสือ 100 เล่มที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโลก โดยห้องสมุดในอังกฤษจะนำรายชื่อหนังสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมตลอดปี 2020

• IoT เปลี่ยนห้องสมุดได้อย่างไร ห้องสมุดในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปไกลด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยี ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาการให้บริการ ทรัพยากร และประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ เทคโนโลยีหนึ่งที่น่าจับตามองคือการเปลี่ยนแปลงจาก ‘Internet of Communication’ ไปสู่ ‘Internet of Things’ หรือ IoT

• อ่านเรื่องผีฝีมือ AI ฮัลโลวีนปีนี้มนุษย์มีโอกาสได้อ่านวรรณกรรมผีสำนวนดีที่แยกไม่ออกเลยว่าเป็นผลงานการเขียนของปัญญาประดิษฐ์ มีการคาดการณ์ว่าภายใน 10 ปี AI จะสามารถเขียนรายงานได้เทียบเท่าเด็กมัธยมปลาย และภายใน 25 ปี จะสามารถเขียนงานระดับ Bestseller ได้เลยทีเดียว

• รายงานยูนิเซฟระบุเด็กไทยร้อยละ 22 เผชิญกับความยากจนซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ การศึกษา และพัฒนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เด็กในจังหวัดชายแดนใต้ และเด็กข้ามชาติ

ที่มาภาพประกอบ : เว็บไซต์ https://charlottelorimer.com/