ไม่มีพื้นที่ ไม่มีปัญหา เพราะนี่คือ (ห้องสมุด) ‘ปันอ่าน’

คนเรามีโอกาสไม่เท่ากัน สำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อมีโอกาสแล้ว เราได้แบ่งปันโอกาสเหล่านั้นให้กับผู้อื่นหรือไม่ เช่นเดียวกับ ภราดร ไชยวรศิลป์ ชายผู้หนึ่งซึ่งเมื่อวัยเยาว์เคยขาดโอกาสด้านการอ่านและการเข้าถึงหนังสือ แต่ในวันนี้เมื่อเขาสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้และถือว่าประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจระดับหนึ่ง เขาได้นำเงินส่วนตัวซื้อหนังสือดีๆ นับพันเล่ม และเช่าอาคารเพื่อจัดทำเป็นห้องสมุดเล็กๆ ในเชียงราย โดยไม่คิดค่าบริการ จนเกิดเป็นชุมชน “ปันอ่าน” ที่แลกเปลี่ยนหนังสือและเรื่องราวที่ได้อ่านกันอย่างคึกคัก

ปัจจุบัน ภราดร เพิ่งสิ้นสุดสัญญาการเช่าอาคาร ทำให้ห้องสมุดของเขาต้องระงับไปชั่วคราว แต่กลับกลายเป็นว่าวิกฤติที่ผ่านเข้ามา เป็นโอกาสให้เขาเรียนรู้ว่า “ไม่ต้องมีห้องสมุดก็ได้” และนั่นทำให้งานส่งเสริมการอ่านของเขายิ่งขยายออกไปและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นกว่าเดิม!