ตัวตน ความคิด ชีวิตผู้ก่อตั้งร้านหนังสือ ‘ฟิลาเดลเฟีย’

วิทยากร โสวัตร นักเขียน นักกิจกรรม ผู้ก่อตั้งร้านหนังสือฟิลาเดลเฟีย จังหวัดอุบลราชธานี มาพูดคุยเรื่องกิจกรรมการอ่านและนักเขียนอีสาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงความเกี่ยวโยงระหว่าง “การเมือง” กับ “วงการหนังสือ” และ “การอ่านการเขียน” ที่ทำให้เรามองเห็นความสัมพันธ์ของ “หนังสือ” กับ “ปากท้อง” ได้อย่างง่ายๆ แต่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันของคนที่ถูกทำให้ไม่เท่าเทียม

เสรีภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วมไม่เพียงเป็นสิ่งที่ “กินได้” แต่ยังทำให้ชาวบ้านอีสานสามารถเข้าถึง “ความรู้” ที่เป็นอัตลักษณ์ หลากหลาย เกิดกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างกว้างขวางและเป็นไปเอง

ตลอดจนแนวคิดเรื่องหนังสือใกล้คน เพื่อให้หนังสือทำงานด้วยตัวของมันเอง การสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดและกิจกรรมที่นำไปสู่การอ่าน การเลี้ยงลูกด้วยการให้เสรีภาพ เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตนเอง จนนำไปสู่การไต่บันไดการอ่านที่ซับซ้อนมากขึ้น

‘ฟิลาเดลเฟีย’ จึงเป็นมากกว่าร้านหนังสือ เพราะได้หลอมรวมแนวคิดทุกอย่างไว้ในพื้นที่เล็กๆ ที่งดงามกลางธรรมชาติของอำเภอวารินชำราบ เป็นที่ทางของผู้คนที่ใส่ใจเอาการเอางานกับความเป็นไปทางสังคม และเป็นความฝันที่เขาและผู้หญิงที่เขารักได้ร่วมกันประกอบสร้างขึ้นมา