ถอดรื้อมายาคติ ‘เด็กไทยคิดไม่เป็น’

“เด็กสายวิทย์หรือสายศิลป์ก็ไม่ชอบการเรียนแบบท่องจำทั้งนั้นแหละ!”

ภาคิน นิมมานนรวงศ์ ครูสอนสังคมศึกษาในโรงเรียนเด็กวิทย์ พูดคุยกับทีมงาน readWORLD เรื่องการเรียนการสอนอย่างออกรส จนทำให้เราฉุกคิดถึงประโยค “เด็กไทยคิดวิเคราะห์ไม่เป็น” ว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเพราะการเรียนการสอนแบบท่องจำ หรือว่ามาจากเหตุใดกันแน่

ครูหนุ่มวัย 27 ปี ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของครูและหนทางที่จะส่งเสริมให้เด็ก “คิดเป็น” ไว้อย่างน้อย 4 ประเด็น 1. ตั้งคำถามที่ถูกต้องให้เด็กคิด คำถามนั้นควรเชื่อมโยงกับเรื่องราวหรือสัมพันธ์กับชีวิตของเด็กและความเป็นไปของสังคม 2. ฝึกฝนให้เด็กรู้จักใช้เหตุผลวิพากษ์ผ่านหลักฐาน เอกสาร ข้อเท็จจริง ไม่ใช่การใช้ความรู้สึกหรือคิดไปเอง 3. ให้เสรีภาพแก่เด็กอย่างกว้างขวางรอบด้าน และ 4. ลดความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ไม่ตัดสิน ไม่ลงโทษ ทำให้เด็กไม่รู้สึกผิดเมื่อคิดแตกต่าง

ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะครูหรือบทบาทใด ใช่หรือไม่ว่า 4 ประเด็นชวนคิดข้างต้นนี้คือสิ่งที่บรรดาผู้ใหญ่ต่างไม่เคยหยิบยื่นให้แก่เด็กๆ อย่างแท้จริง