สงครามไวรัสโควิด จุดติดการเรียนรู้ออนไลน์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้องคาพยพของการเรียนรู้และการศึกษาทั้งในและนอกระบบถูกโยกย้ายไปไว้ภายใต้ร่มเงาออนไลน์แทบทั้งหมดโดยปริยาย ราวกับว่านี่คือโอกาสให้ผู้คนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้แนวใหม่ที่มีความอิสระและยืดหยุ่นมากกว่าการเรียนในห้องเรียน

ในภาวะที่ต้อง ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ’ เพื่อทำสงครามกับไวรัส การเรียนรู้ออนไลน์กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวและไม่ใช่เป็นแค่ทางเลือก เกิดไอเดียสร้างสรรค์เนื้อหาและเทคนิควิธีการนำเสนอใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจผู้เรียน

ยิ่งเวลาทอดยาวออกไป ความคุ้นเคย การยอมรับ และทัศนคติที่เปลี่ยนไปของทั้งผู้เรียนและผู้สอน จะยิ่งเป็นโอกาสทองของการเรียนรู้ออนไลน์ให้ขยายตัวอย่างแพร่หลายภายหลังวิกฤติไวรัสผ่านพ้น

แม้ว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนซึ่งแทบทั้งหมดยังอยู่ในช่วงปิดเทอม แต่ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เป็นไปได้ว่าห้องเรียนกายภาพจะมีการปรับตัวขนานใหญ่ จนเกิดการผสมผสานรูปแบบการเรียนออนไลน์และการเรียนในห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น

พูดคุยกับ ‘ครูเก๋’ จารุณี สินชัยโรจน์กุล เจ้าของเพจ เก๋ไก๋ไฮเทค และเว็บไซต์ inspirelearner.com กับมุมมองความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้ออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา