สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า ‘เรียนรู้’ ในโลกใบจ้อยของ ‘นรา’

จ้อย – พรชัย วิริยะประภานนท์ เจ้าของนามปากกา ‘นรา’ นักเขียนนักวิจารณ์ภาพยนตร์ นักจัดรายการวิทยุ และผู้ร่วมก่อตั้งโรงหนังเฮาส์อาร์ซีเอ น่าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้บริการห้องสมุดที่บรรณารักษ์ชื่นชมหรือรักเขามากที่สุด ด้วยสถิติการอ่านการยืมคืนในแบบฉบับของ ‘ผู้กระหายความรู้’

กว่าสิบปีมาแล้วที่เขาหันเหความสนใจมาสนุกกับเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังวัดและศิลปะโบราณสถาน ซึ่งยิ่งสนใจมากก็ยิ่งเสาะหาข้อมูลความรู้ ขุดคุ้ยหาหนังสืออ่าน เดินทางไปดูของจริง เมื่อได้รู้มากขึ้นก็ยิ่งพบข้อมูลที่บานปลายกลายเป็นความรู้ที่แตกแขนงไม่สิ้นสุด ซึ่งเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกเหมือนกับ “กำลังว่ายอยู่ในมหาสมุทรที่ว่ายเท่าไหร่ก็ไม่ถึงฝั่ง” เขาบอกว่าอยากจะเขียนหนังสืออีก 1-2 เล่ม เพื่อรวบรวมเรื่องเหล่านี้ให้อ่านง่าย มีแง่มุมที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ผู้อ่าน และเป็นสะพานเชื่อมความรู้เชิงวิชาการไปยังคนหมู่มาก

ความผันแปรของวงการหนังสือส่งผลกระทบต่อเขาโดยตรงในฐานะนักเขียน ทุกวันนี้ ‘นรา’ จึงใช้ชีวิตอย่างสมถะ มีสติรู้ตัว เลือกวิธีการทำงานที่แบกภาระน้อย ไม่ฟุ้งทะยานอยาก และจดจ่ออยู่กับการแสวงหาความรู้ที่ลงลึกในเรื่องที่ตัวเขาหลงใหลสนใจ

ซึ่งจะว่าไปแล้ว… นี่อาจเป็นความหมายของการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดอย่างแท้จริง!