Library of Things มีทุกสิ่งให้เลือกสรรในห้องสมุด

ห้องสมุดสรรพสิ่ง (Library of Things) ปรากฏตัวในโลกการเรียนรู้มานานกว่า 40 ปี ก่อนที่เราจะคุ้นหูกับคำว่า Internet of Things เสียอีก นี่คือรูปแบบของห้องสมุดที่ไม่มีหนังสือไว้ให้อ่านหรือยืมคืน แต่เป็นห้องสมุดสำหรับยืมคืนสิ่งของสารพัด หลายสิ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีให้บริการ หากเรามองว่าสิ่งของเครื่องใช้นั้นก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้คนได้ค้นหาความสนใจของตนและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ แล้วทำไมล่ะจึงจะยืมสิ่งของต่างๆ ไปใช้เพื่อการเรียนรู้ไม่ได้

นอกเหนือไปจากการได้ใช้สิ่งของจำเป็นที่ไม่ต้องซื้อหา ซึ่งอาจเพราะต้องการใช้งานเพียงครั้งเดียว หรือใช้เพียงไม่กี่ครั้งก็ต้องเก็บไว้จนรกบ้านและในที่สุดก็ต้องทิ้งไปแล้ว การมีพื้นที่สำหรับยืมคืนอุปกรณ์สิ่งของเหล่านี้ยังเสริมสร้างนวัตกรรมการแบ่งปันที่น่าสนใจให้เกิดขึ้นด้วย การรณรงค์ให้ผู้คนซื้อน้อยลง ทิ้งน้อยลง และแบ่งปันกันมากขึ้น เชื่อมโยงกันมากขึ้น เกิดจิตสำนึกความเป็นชุมชน คือผลลัพธ์ที่ตามมาของไอเดียห้องสมุดสรรพสิ่ง