‘กำเนิดวิทย์’ โรงเรียนผลิตเด็กไทยพันธุ์ใหม่

นี่เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนมัธยมปลายที่น่าจับตามอง ด้วยกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าเรียนแบบเข้มข้นจากเด็กไทยทั่วประเทศ เน้นนักเรียนที่มีทักษะความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ทุนเรียนฟรีทุกราย จัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ สามารถค้นหาและค้นพบความชอบความถนัดของตนเอง สนับสนุนเครื่องมือสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการทำวิจัยและถ่ายทอดสื่อสารความรู้ กระทั่งนักเรียนบางรายถึงกับมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์นานาชาติ นับเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของโรงเรียนที่ถือกำเนิดขึ้นมาเพียง 4 ปี