ครูมะนาวเปิดอก ถกเรื่องครูไทย ทำไม ‘อะไรอะไรก็ครู’

บ่อยครั้งที่สังคมมักได้ยินเรื่องราวความทุกข์ของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปัญหาเกิดจากภาระงาน เฟสบุ๊คแฟนเพจ ‘อะไรอะไรก็ครู’ เป็นช่องทางหนึ่งที่ครูไทยใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งระบายความรู้สึกและปัญหาที่อยากหาทางออก โดยมี ศุภวัจน์ พรมตัน หรือ ครูมะนาว ครูพันธุ์ใหม่ผู้ริเริ่มเพจนี้เป็นผู้เฝ้าสังเกตทุกข์สุขของครูผ่านปฏิสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ เสียงสะท้อนจากจุดเล็กๆ ของคนในวิชาชีพครู อาจทำให้เรามองเห็นถึงปัญหาซึ่งใหญ่กว่าและยังคงอยู่ในระบบการศึกษาไทย แล้วจะไม่แปลกใจว่า… คนเป็นครูนั้นเป็นอะไรอะไรที่มากกว่าครู!