KPL, a Flipped Library, flipping the City as well

ห้องสมุดประชาชนเกาสงไม่ได้เป็นเพียงอาคารหรือโครงสร้างสวยๆ เท่านั้น เจิ้ง อี้ พาน เปิดเผยเบื้องหลังความสำเร็จของห้องสมุดแห่งนี้ว่า มาจากการพยายามสร้างความแตกต่างและนวัตกรรมอย่างน้อย 9 ประการ อีกทั้งยังมีกลยุทธ์การสนับสนุนการเข้าถึงความรู้และการให้บริการที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนที่เปลี่ยนไป เช่น ห้องสมุดเคลื่อนที่ ตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติในถานีรถไฟใต้ดิน บริการยืมคืนหนังสือข้ามสาขา สื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กแรกเกิด พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมแห่งเกาสง ฯลฯ

นับตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2018 สถิติการให้บริการของห้องสมุดประชาชนเกาสงเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ทั้งด้านจำนวนผู้ใช้บริการและการยืมคืนหนังสือ ทั้งนี้ ห้องสมุดเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการเปลี่ยนโฉมเมืองเกาสงจนให้กลายเป็น “อ่าวแห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชีย”