อภิมหาอาณาจักรการเรียนรู้ Knowledge Capital กู้ชีพเศรษฐกิจเมืองโอซาก้า

“𝗞𝗻𝗼𝘄𝗹𝗲𝗱𝗴𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹” มหาอาณาจักรความรู้ในศูนย์การค้าแกรนด์ฟรอนต์โอซาก้า (Grand Front Osaka) พื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่มหึมา 88,200 ตารางเมตร เป็นศูนย์กลางกิจกรรมสร้างสรรค์ความรู้และพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับผู้คนที่มีความสนใจและทักษะที่แตกต่างหลากหลายมารวมตัวกัน เพื่อแบ่งปันแรงบันดาลใจและร่วมกันสร้างคุณค่าใหม่จากการผสมผสานระหว่างความสร้างสรรค์ของมนุษย์กับเทคโนโลยี ดังคำภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่า “Omosiroi” ซึ่งแปลว่า “ความน่าสนใจ” และ “ความหยั่งรู้” จุดประกายให้ผู้คนตระหนักถึงศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์และได้สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน

การกำเนิดขึ้นของ Knowledge Capital มีผลทำให้เมืองโอซาก้าสามารถประคับประคองเศรษฐกิจให้ยังคงยืนอยู่แถวหน้า ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองชั้นนำลำดับที่ 19 ของโลก มี GDP ใกล้เคียงกับปารีสและลอนดอน และเป็นเมืองไม่ติดชายฝั่งทะเลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก