4 เคล็ดลับปรับโฉมห้องสมุดสไตล์มอดินแดง

ให้เรียกแค่ “ผู้หญิงเก่ง” เพียงอย่างเดียวคงไม่พอสำหรับ ดร.วนิดา แก่นอากาศ รองศาสตราจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น แต่ต้องเรียกว่าเธอคือ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (Change Leader) ด้วย จึงจะถูกต้อง

บทบาทในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งให้เกิดขึ้นกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อาจารย์วนิดาได้แบ่งปันประสบการณ์ดังกล่าว โดยเผยเคล็ดลับอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ การกำหนดทิศทางและสร้างความรับรู้ต่อเป้าหมายที่จะก้าวเดินไปให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจร่วมกัน การทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด การปรับเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ที่สำคัญคือการมองปัญหาหรืออุปสรรคเป็นสิ่งท้าทาย และเปลี่ยนให้เป็นโอกาสที่เป็นไปได้ โดยไม่นำปัญหามาเป็นตัวตั้งในการคิดริเริ่มหรือบุกเบิกงานใหม่ๆ

ผลลัพธ์จากการทำงานหนักและเต็มไปด้วย passion ของผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่คิดใหญ่และเต็มไปด้วยพลังงานเหลือเฟือ คือการแปลงโฉมห้องสมุดมหาวิทยาลัย จนส่งผลให้นักศึกษาเข้ามาใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ นอกจากนั้นยังเกิดนวัตกรรมในกระบวนการทำงานและนวัตกรรมการบริการที่คาดไม่ถึงมากมาย