นวัตกรรม 9 ประการ สู่ความสำเร็จของห้องสมุดประชาชนเกาสง

ห้องสมุดประชาชนเกาสงไม่ได้เป็นเพียงอาคารหรือโครงสร้างสวยๆ เท่านั้น เจิ้ง อี้ พาน (Cheng-Yi Pan) ผู้อำนวยการห้องสมุด เปิดเผยเบื้องหลังความสำเร็จของห้องสมุดแห่งนี้ว่า มาจากการพยายามสร้างความแตกต่างและนวัตกรรมอย่างน้อย 9 ประการ ซึ่งหากวิเคราะห์และถอดความรู้ออกมาจะได้คำไขสำคัญ (Keywords) 4 ข้อ คือ เปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างนวัตกรรม เน้นให้คนมีส่วนร่วม เชื่อมโยงการพัฒนาเมือง

นี่เป็นประสบการณ์จากสากลที่ห้องสมุดไทยควรใคร่ครวญและเลียนแบบหรือนำมาทดลองปรับใช้เป็นอย่างยิ่ง!