แนะนำหนังสือ inGenius …ความล้มเหลวคือก้าวแรกของความสร้างสรรค์

หนังสือ “วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก” หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “inGenius” ของ Tina Seelig บอกเล่าถึงห้องเรียนที่สุดแสนมหัศจรรย์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด พร้อมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของผู้คนและผู้ประกอบการทั่วโลก ที่เติบโตขึ้นจากความกล้าที่จะคิดและทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น หัวใจสำคัญของกระบวนการสอนความคิดสร้างสรรค์ก็คือ การให้นักศึกษารู้จักเผชิญหน้ากับความเสี่ยง ลองล้มเหลวอย่างรวดเร็ว และเรียนรู้จากประสบการณ์ สอนให้รู้จักการใช้เครื่องมือโดยตั้งสมมุติฐานที่ท้าทาย เพื่อจะได้ลองผสมผสานไอเดียหรือปรับมุมมองต่อปัญหา รวมทั้งสอนให้รู้จักที่จะตั้งคำถามที่ถูกต้อง เพราะคำถามที่ผิดจะไม่มีวันนำไปสู่คำตอบที่ถูก