อนาคตของเราขึ้นอยู่กับห้องสมุด การอ่าน และจินตนาการ

เมื่อปี 2013 นีล ไกแมน นักเขียนชาวอังกฤษที่มีผลงานแนว Dark Fantasy อันโด่งดังจากการ์ตูนชุด The Sandman ได้รับเชิญไปกล่าวในงานปาฐกถาประจำปีของ The Reading Agency องค์กรที่มีภารกิจสนับสนุนโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ การส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด เนื้อหาของการบรรยายมุ่งแสดงความคิดเห็นต่อต้านการปิดห้องสมุดหลายแห่งในอังกฤษที่เกิดขึ้นอย่างครึกโครมในเวลานั้น

บทปาฐกถาของเขาถูกนำมาเรียบเรียงเป็นบทความชื่อ “Why our future depends on libraries, reading and daydreaming” เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนออนไลน์ โดย นีล ไกแมน ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก การปล่อยให้เด็กอ่านอย่างอิสระ โดยเฉพาะการส่งเสริมจินตนาการแก่เด็กด้วยการอ่านนิทานหรือนิยาย เขาบอกว่าผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องชี้แนะเนื้อหาให้เด็ก ขอเพียงสอนให้เด็กอ่านและให้การอ่านเป็นเรื่องสนุก ซึ่งจะเป็นบันไดขั้นต้นให้เด็กๆ ไต่สูงขึ้นไปทีละขั้นด้วยตนเอง และกระตุ้นให้เล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีค่า เป็นประตูแห่งอนาคตที่ซึ่งทุกผู้คนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะไม่ปล่อยให้ห้องสมุดถูกปิด

“มันง่ายมากที่จะเสแสร้งว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แสร้งว่าเราอยู่ในโลกที่สังคมมีขนาดใหญ่โตและเราเป็นเพียงปัจเจกชนตัวเล็กๆ ที่ไร้ค่า เป็นแค่อณูในกำแพง เป็นเพียงปลายข้าวในทุ่งนา แต่ความจริงก็คือปัจเจกชนนี่แหละที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกมาครั้งแล้วครั้งเล่า ปัจเจกชนนี่แหละคือผู้สร้างอนาคต และพวกเขาลงมือเปลี่ยนแปลงมันด้วยการจินตนาการว่า ทุกสิ่งนั้นแตกต่างออกไปได้ ไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิม”