Eric Yuan, CEO of Zoom Video Communications

อีริค หยวน ผู้ให้กำเนิด ‘Zoom’ เครื่องมือเชื่อมสัมพันธ์แม้มีระยะห่าง

วิกฤติไวรัสโควิด-19 จะเปลี่ยนความคิดและวิถีชีวิตของเราไปตลอดกาลหลังจากนี้

การปรับตัวมาใช้เทคโนโลยีสนับสนุนชีวิตประจำวันในห้วงวิกฤต เช่น การเรียนออนไลน์ การทำงานจากบ้าน (work from home) เริ่มเป็นสิ่งคุ้นเคย แอพพลิเคชั่นยอดนิยมที่ถูกกล่าวถึงกันมากอันหนึ่งก็คือ Zoom ซึ่งขณะนี้มีการนำไปใช้กับการเรียนการสอนและการประชุมงานเป็นกลุ่มอย่างกว้างขวาง

Zoom กำเนิดจากความรักของอีริค หยวน ที่มีต่อหญิงสาวที่ต้องอยู่ห่างไกลกัน ประกายความคิดที่อยากมีเครื่องมือร่นระยะทางให้คนรักสองคนได้พบปะเห็นหน้าและพูดคุยกัน กลายมาเป็นเทคโนโลยีเชื่อมสัมพันธ์ของผู้คน และถูกใช้งานอย่างทรงพลังในห้วงวิกฤติไวรัสมหาภัย

Zoom ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารในสภาวะที่เราต้องร่วมมือกันรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เท่านั้น แต่ยังทำให้ อีริค หยวน ผงาดเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่จากราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นในชั่วเวลาเพียงไม่นาน

ที่มาเนื้อหาและข้อมูล : เว็บไซต์ ceochannels.com

ที่มาภาพประกอบเรื่อง : เว็บไซต์ thriveglobal.com