เบื้องหลังความสำเร็จของห้องสมุด DOKK1 เดนมาร์ก

รอล์ฟ เฮเพล ผู้อำนวยการห้องสมุด Dokk1 แห่งเมืองอาร์ฮุส ประเทศเดนมาร์ก ถอดบทเรียนการดำเนินงานกว่า 15 ปีนับตั้งแต่เมื่อครั้งริเริ่มแนวคิดจัดตั้งจนกระทั่งเปิดให้บริการห้องสมุด Dokk1 ในปี 2015 นี่คือบทสรุปจากการวิเคราะห์โดยหนึ่งในบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับโครงการนี้มากที่สุด เพื่ออธิบายถึงสาเหตุแห่งความสำเร็จอันน่าเหลือเชื่อของห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมประจำปี 2016 สกัดเป็นองค์ความรู้ที่มาความสำเร็จของห้องสมุดแห่งนี้เอาไว้ 7 ประการ

Photo credit : DOKK1 Aarhus Public Libraries