‘กาแฟดอยช้าง’ เมล็ดพันธุ์จากความรัก คั่วอบด้วยความรู้ กรุ่นกลิ่นไอแห่งความหวัง

ชื่อเสียงและความสำเร็จของกาแฟดอยช้างนั้นสามารถพูดถึงได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก ในฐานะตัวอย่างธุรกิจไทยที่เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ขายไม่ได้ แต่ด้วยสไตล์การทำงานที่มีความมุมานะไม่ย่อท้อและวิธีคิดแบบมองโลกในแง่ดี ใช้ความรู้แก้ไขปัญหา และใช้ปัญหามาต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ ตลอดจนการสร้างพันธมิตรธุรกิจ การทำงานแบบเครือข่าย และใช้วิธีการบริหารในรูปวิสาหกิจชุมชน โดยเปิดให้เกษตรกรมีหุ้นส่วนหรือเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

ท้ายที่สุด ไร่กาแฟและกิจกรรมต่อเนื่องได้กลายเป็นเนื้อเดียวกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เพาะปลูก เกิดเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

หนึ่งในผู้ร่วมบุกเบิกก่อตั้ง ปณชัย พิสัยเลิศ หรือ ‘อาเดล’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด เปิดใจพูดคุยอย่างเป็นกันเอง และย้ำว่าพื้นภูมิความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไม่เคยทำให้รู้สึกด้อยค่าหรือแตกต่างจากคนอื่น เพราะจุดมุ่งหมายและความคาดหวังคือการทำให้พี่น้องชาวเขามีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการใช้ความรู้สร้างรายได้จากผืนดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินสำคัญเพียงอย่างเดียวที่ไม่มีใครแย่งยึดไปได้

ยิ่งความรู้นั้นมาจาก “พันธุ์กาแฟพระราชทาน” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เขามุ่งมั่นทำงานเพื่อถิ่นฐานบ้านเกิด และตระหนักถึงคุณค่าความหมายที่แฝงอยู่เบื้องหลังความเป็นกาแฟดอยช้าง รวมถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นดังเช่นทุกวันนี้