ออกแบบชีวิต ด้วยการคิดเชิงออกแบบ

ความแตกต่างคือจุดเริ่มต้นของความสร้างสรรค์ แต่การคิดนอกกรอบหรือเลือกเดินตามแนวทางที่ลิขิตขึ้นเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ

แตว – วิริยา วิจิตรวาทการ ได้นำ ‘การคิดเชิงออกแบบ’ หรือ Design Thinking มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการแสวงหาชีวิตที่มีความหมาย เติมเต็มคุณค่าของชีวิต และพยายามสร้างโลกใบใหม่ที่ดีกว่าในแบบที่เธอพึงพอใจ จนกระทั่งในวันนี้เธอได้มีส่วนร่วมและทำงานเพื่อแก้ปัญหาสังคมโดยใช้การคิดเชิงออกแบบ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่กำลังอยู่ในความสนใจของคนทำงานด้านนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหา