บ้านเก่าลำปาง โรงงานร้างไต้หวัน สร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้

พื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของนิเวศการเรียนรู้สำหรับเมืองสร้างสรรค์ กรณีของ “บ้านหลุยส์” ที่จังหวัดสำปาง และ “Creative Park” ที่ประเทศไต้หวัน คือตัวอย่างที่น่าสนใจในการแปลงโฉมอาคารเก่าหรือพื้นที่รกร้างไม่มีคนใช้ประโยชน์ นำมาพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้สำหรับประชาชน และยังเป็นแนวโน้มรูปแบบการพัฒนาเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วโลก

ที่มาข้อมูล : เว็บไซต์ readthecloud.co