อีบุ๊คไทย ตายหรือโต?

บันทึกเสียงการเสวนาจากงานแถลงข่าวผลสำรวจการอ่านของประชากร 2561 โดย รวิวร มะหะสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เปิดเผยข้อมูลพฤติกรรมการอ่านอีบุ๊คของนักอ่านในประเทศไทย ความพร้อมของเทคโนโลยีในการเข้าถึง ตลอดจนโอกาสทางธุรกิจและข้อจำกัดของตลาดอีบุ๊คไทย รวมถึงแนวโน้มในอนาคต

หมายเหตุ: ตัดต่อจากเนื้อหาเดิมซึ่งรวมการเสวนา 3 หัวข้อไว้ด้วยกันใน Coming to Talk EP.22 ตอน ‘ก้าวข้ามทศวรรษแห่งการอ่าน’ สำหรับการนำมาเผยแพร่ใหม่นี้ได้แยกการเสวนาแต่ละหัวข้อออกมา เพื่อให้ผู้ฟังที่สนใจเฉพาะเรื่องสามารถติดตามรับฟังได้ง่ายขึ้น