อ่านอย่างไรไม่ตกเป็นเหยื่อ ‘ข่าวปลอม’

 

บันทึกเสียงการเสวนาจากงานแถลงข่าวผลสำรวจการอ่านของประชากร 2561 โดย พีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ผลิตและพิธีกรรายการชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เจาะลึกพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของการเกิดขึ้นและแพร่กระจายของข่าวปลอม วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม รวมทั้งเคล็ดลับสร้างภูมิคุ้มกันต่อข่าวปลอมและไม่กลายเป็นผู้เผยแพร่ข่าวปลอมเสียเอง

หมายเหตุ : ตัดต่อจากเนื้อหาเดิมซึ่งรวมการเสวนา 3 หัวข้อไว้ด้วยกันใน Coming to Talk EP.22 ตอน ‘ก้าวข้ามทศวรรษแห่งการอ่าน’ สำหรับการนำมาเผยแพร่ใหม่นี้ได้แยกการเสวนาแต่ละหัวข้อออกมา เพื่อให้ผู้ฟังที่สนใจเฉพาะเรื่องสามารถติดตามรับฟังได้ง่ายขึ้น