รู้จักสถาบันหนังสือแห่งชาติอินเดีย แล้วย้อนมองไทย

บันทึกเสียงการเสวนาจากงานแถลงข่าวผลสำรวจการอ่านของประชากร 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โดย ธนิษฐา แดนศิลป์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อและบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ภารตะ มาบอกเล่าแนวคิดความเป็นมาและบทบาทขององค์กรส่งเสริมการอ่านในอินเดีย ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีประชากรที่ยากจนจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่กลับมีนักอ่านจำนวนมหาศาลและยอดจำหน่ายหนังสือพิมพ์สูงติดอันดับโลก พร้อมทั้งมุมมองถึงความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสถาบันหนังสือแห่งชาติในประเทศไทยที่มีการพูดถึงมานานกว่าสิบปี อุปสรรคอยู่ที่ไหน และเหตุใดความพยายามผลักดันจึงยังคงเป็นความพยายามต่อไป

หมายเหตุ ตัดต่อจากเนื้อหาเดิมซึ่งรวมการเสวนา 3 หัวข้อไว้ด้วยกันใน Coming to Talk EP.22 ตอน ‘ก้าวข้ามทศวรรษแห่งการอ่าน’ สำหรับการนำมาเผยแพร่ใหม่นี้ได้แยกการเสวนาแต่ละหัวข้อออกมา เพื่อให้ผู้ฟังที่สนใจเฉพาะเรื่องสามารถติดตามรับฟังได้ง่ายขึ้น