“อ่านสร้างชาติ” ในภาวะปกติ แต่ยามนี้ต้อง “อ่านต้านโควิด-19”

เป็นเวลานานกว่าสิบปีที่ ‘โครงการอ่านสร้างชาติ’ ถือกำเนิดขึ้นโดยมูลนิธิกระจกเงา จากการที่ได้รับหนังสือจำนวนมากซึ่งติดมากับสิ่งของบริจาคอื่นๆ จึงเกิดแนวคิดว่าจะนำหนังสือเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างไร

ด้วยพื้นฐานความชำนาญด้านงานอาสาสมัคร จึงเกิดกระบวนการจำแนกหนังสือดีออกจากกองหนังสือบริจาค การจัดหมวดหมู่หนังสือเพื่อส่งต่อให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการใช้จริง การจัดกิจกรรมหนังสือเล่มละบาท และที่แทบไม่น่าเชื่อก็คือหนังสือและเศษกระดาษที่ถูกคัดแยกออกไปยังมีมูลค่าไม่น้อย เพราะเมื่อนำไปชั่งขายแล้วสามารถย้อนกลับมาเป็นเงินทุนที่ใช้ในการบริหารจัดการหนังสือมือสองและค่าขนส่งหนังสือได้อีก

แม้จะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส ผู้คนที่เก็บตัวอยู่บ้านก็ยังได้อ่าน เพราะทางมูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ ‘อ่านต้านโควิด-19’ จัดหนังสือดีนับร้อยเล่มส่งให้ถึงบ้านฟรี เพียงแค่สั่งจองหนังสือตามปกที่ระบุ 1 คน 1 เล่ม ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก “โครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา” ซึ่งจนถึง ณ วันที่เผยแพร่บทสัมภาษณ์นี้อาสาสมัครกำลังคัดเลือกและทำความสะอาดหนังสือ เตรียมเปิดให้จองเป็นเฟสที่ 3 แล้ว