ค่ายเยาวชนเชียงดาว เยียวยาอาการขาดธรรมชาติ

ค่ายเยาวชนเชียงดาว เยียวยาอาการขาดธรรมชาติ

          นิคม พุทธา อดีตเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เคยทำงานประจำอยู่ที่มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย เขาใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตในการปกปักรักษาธรรมชาติและคลุกคลีกับชาวบ้าน จนกระทั่งได้มาซื้อที่ดินประมาณสิบกว่าไร่บริเวณเชิงเขาดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้ง “ค่ายเยาวชนเชียงดาว” เพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้และจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับเยาวชน
          ภายในค่ายฯ มีศาลาทำกิจกรรม โรงนอน ลานกางเต็นท์ ต้นไม้ใหญ่น้อย และลำธารไหลผ่าน เหมาะสำหรับการค้นหาและตั้งคำถามถึงสรรพชีวิตที่ซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน ดินหญ้า ใบไม้ หรือสายน้ำ
          เขาบอกว่าทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนเกิดอาการ “ขาดธรรมชาติ” ซึ่งแม้จะไม่ใช่โรค แต่จำเป็นต้องหาวิธีฟื้นฟูเยียวยา ด้วยการนำชีวิตกลับไปเชื่อมต่อกับธรรมชาติ รับฟังเสียงของธรรมชาติ รับรู้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรายรอบตัวอย่างมีสติและสมาธิ แล้วที่สุดก็จะเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ รวมทั้งอาจหยั่งรู้ลงลึกไปถึงอารมณ์และจิตใจภายในของตนเอง
          นี่คือแนวคิดและวิธีการพื้นฐานที่สุดของการเรียนรู้ในระดับปัจเจก ซึ่งระบบการศึกษาทั่วไปไม่อาจหยิบยื่นให้ได