สนทนาภาษาศิลป์กับแม่ญิงเจียงฮาย

สนทนาภาษาศิลป์กับแม่ญิงเจียงฮาย

พูดคุยกับ ปอย – พจวรรณ พันธ์จินดา ผู้แต่งและผู้วาดนิทานเรื่อง ‘ทรายน้ำกก’ หนึ่งในผลผลิตนิทานท้องถิ่นจาก โครงการ “อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกันเชียงราย” ที่จะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมต้นในเขตเทศบาลนครเชียงราย

ศิลปินหญิงที่สร้างชื่อจากมาสคอตเจียงฮายเกมส์ ‘น้องคำสุข’ จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียนรู้ศิลปะนอกหลักสูตร เบื้องหลังการสร้างสรรค์นิทานเรื่องทรายน้ำกก และคาแรกเตอร์แมงสี่หูห้าตา รวมทั้งบทบาทของกลุ่มศิลปินแม่ญิงเจียงฮายในการขับเคลื่อน Art Scene ของจังหวัดเชียงราย