สุนทรียะสร้างคน ศิลปะสร้างเมือง

สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ บอกเล่าแนวคิดความเป็นมาของการส่งเสริมเชียงรายให้เป็น ‘เมืองศิลปะ’ ซึ่งดำเนินการมาก่อนหน้าที่จะได้รับการประกาศชื่อจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็น 1 ใน 3 จังหวัดนำร่องร่วมกับกระบี่และโคราช

จุดแข็งที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นคือเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีการรวมตัวอย่างเหนียวแน่นของศิลปิน มีการถ่ายทอดความคิดและส่งผ่านการทำงานต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น และยังเป็นจังหวัดเดียวที่บรรดาศิลปินสามารถร่วมกันจัดตั้ง “สมาคมศิลปินเชียงราย” ได้สำเร็จตั้งแต่ปี 2547 อันนำมาสู่การก่อตั้ง “ขัวศิลปะ” เพื่อเป็นองค์กรที่รวบรวมผลงานศิลปะของศิลปินในเมืองเชียงราย และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องการเรียนรู้ศิลปะในจังหวัด

โครงการเด่นที่ดำเนินการภายใต้การเป็นเมืองศิลปะ เช่น วอลล์อาร์ตหรือการวาดภาพบนผนังอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร โครงการเปิดบ้านศิลปิน สร้างเส้นทางท่องเที่ยวแนวใหม่ด้วยแนวคิดโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวใช้ชีวิตและเรียนรู้ศิลปะจากศิลปินตัวจริงๆ มีบ้านศิลปินกว่า 40 หลังเข้าร่วมในโครงการ โครงการสอนศิลป์กับศิลปินเชียงราย โดยร่วมกับ ททท.และโรงเรียนต่างๆ และขณะนี้กำลังเตรียมพร้อมจัดงานใหญ่ระดับโลกคือ มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ หรือ Thailand Art Biennale Chiangrai 2022

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นเด่นชัดว่าศิลปะนั้นสามารถสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ และรังสรรค์เมืองให้น่าอยู่และมีคุณภาพได้อย่างแท้จริง